Uşaq neçə yaşında sərbəst danışmalıdır?

Cavab:

Bu olduqca fərdidir, lakin adətən üç yaşında uşaq dili artıq aydın olur. Beş yaşında uşaq bütün hərfləri və sözləri aydın və düz deməyi bacarmalıdır.
Uşaqların tez danışması üçün, onlarla çoxlu danışmaq və onlara maraqlı oyunlar öyrətmək lazımdır.

http://qq.by/