Turizm operatorun turizm agentliyindən fərqi nədədir?

Cavab:

Turizm operatoru bütövlükdə turizm məhsulunu tərtib edir. Turizm operatoru xarici partnyorların axtarışı, otellərin və ekskursiyaların seçimi, havayolları və sığorta şirkətləri ilə danışıqların aparılması, və digər məsələlər ilə məşğul olur. Turizm agentliyi isə turizm operatorun partnyoru rolunda çıxış edir, və yaradılmış turları fiziki şəxslərə satır.

http://qq.by/