Qidanın üstündən soyuq su içmək olarmı?

Cavab:

Qidanın üstündən soyuq su içəndə, biz əhəmiyyətli dərəcədə peristaltikanı stimullaşdırırıq (qida borusunun və mədənin dalğayabənzər yığılmaları). Nəticədə, qida mədəni tez tərk edir. Siz tezliklə aclıq hiss edəcəksiniz. Amma tamamilə həzm olunmamış qida bağırsağa daxil olur. Burada cürüklük proseslərin yaranması başlayır.

http://qq.by/