Niyə balaca uşaqlar çoxlu sual verir?

Cavab:

Uşaqlar hər şeyi bilmək istəyir, onlar dünyanı öyrənməyə və dərk etməyə çalışır. Valideynlər uşaqların suallarını başdan eləməməlidir, və verilən suallara cavab verməlidlər. Uşağın marağına dəstək vermək çox vacibdir, ona başa salmaq lazımdır ki, nə isə bilməmək ayib deyil. Uşağın marağını bəyənmək və stimullaşdırmaq lazımdır.

http://qq.by/