Nəyə görə təzə bişirilmiş isti çörəyi yemək məsləhət deyil?

Cavab:

Sadəcə olaraq, bayat çörək mədə və bağırsaqda qıcqırma törətmir, çünki belə çörəyin tərkibində qıcqırmanı törədən maddələr az olur, nəyinki təzə çörəkdə. Çörəyin bişirilməsində iştirak edən fəal maya bitkilər bağırsağın normal florasına təsir göstərir. Buna görə də, həkim-dietoloqlar isti çörəyi yemək məsləhət görmürlər, hətta mayasız çörəyı faydalı və zərərsiz sayırlar. 

http://qq.by/