Həqiqət və doğruluq arasında oxşarlıqlar və fərqlər hansılardır?

Cavab:

Doğruluq subyektiv anlayışdır. Hər bir insanın eyni hadisə ilə bağlı öz doğruluğu ola bilər. Demək olar ki, doğruluq sırf şəxsi anlayışdır. Əlavə olaraq, zaman keçdikcə doğruluq dəyişədə bilər. Belə ki, bir müddət sonra insan başa düşə bilər ki, onun doğruluğu bic maskalanmış bir yalan imiş. Həqiqət isə obyektivdir. O insanın şüurundan asılı deyil, və zaman keçdikcə dəyişə bilməz.

http://qq.by/