Hansı otaq bitkiləri radiasiyanı canına çəkir?

Cavab:

Kompüterin monitoru işləyən zamanı ətraf mühitə zərərli olan ksilol maddəsini ifraz edir. Sizi bu zərərli maddədən yalnız elə bitkilər xilas edə bilər ki, hansılar ksilolu canına çəkir. Belə bitkilərə çox xırda olan xurma ağacı, yaxud drasena aiddir.

http://qq.by/