Hansı güllərin iyi zərərlidir?

Cavab:

Adi quş albalının gülləri baş ağrısına və nəfəs darlığına, inciçiçəyin iyi isə allergiya pristupuna və ürək bulanmasına səbəb ola bilər. Ağ zanbaq, nərgiz və sünbülçiçəyi bronxial astma pristupunu törədə bilər. Qaymaqçiçəyi göz, burun və boğazın selikli qişasının güclü qıcıqlanmasını törədir. Yasəmən insanın ümumi əhvalını kəskin surətdə pisləşdirə bilər. 

http://qq.by/