Ev üçün multivarkanın hansı növünü seçmək lazımdır – ekspertin və evdar qadınların məsləhətləri və rəyləri

Multivarka elə bir cihazdır, hansı ki insanın içtirakı olmadan cürbəcür xörəklər hazırlaya bilir. Multivarka həm sadə, yəni işləmə prinsipi adi elektrik qazanın prinsipi kimi, həm də skorovarka tipli ola bilər. Skorovarkada xörək olduqça tez hazırlanır.

Multivarkanın istilik elementlərin əsasında seçim 

Multivarka iri bir kasadırhəmin kasanın altında istilik elementi yerləşir, hansı ki bilavasitə xörəyi bişirir.

Xüsusi proqramlar xörəyin temperaturunu və bişirmə vaxtını təyin edir. Əlavə funksiya - multiaçpazdır, hansı ki özbaşına proqramlar yaradır. 

Cihazın əsas hissəsi - istilik elementidir, bu element cihazın müxtəlif yerlərində ola bilər:

  • Yalnız aşağıda
  • Aşağıda və böyürlərində
  • Aşağıda, yuxarıda və böyürlərində

Sonuncu variant ən effektiv variant sayılır. Belə olduqda kasa eyni bərabərliyi ilə qızır, qidanın hazırlanmasına az vaxt sərf edir, elektrik enerjisi qənaət ilə istifadə olunur.

Multivarkanın növləri: mexaniki, elektron, sensor tipli

Elektron qazan kasadan və iki qoldan ibarətdir, bu qolların vasitəsilə temperatur və xörəyin hazırlanma vaxtı təyin olunur. Yalnız evdar qadınların rahatlığı üçün xüsusi idarəetmə mexanizmlər yaradılıb. 

Dükanlarda daha çox sensorlu paneli ilə idarə olunan, JK displeyi və işıq indikatorları, və ən sadə olan multivarkaların modellərinə (iki knopkadan və fırlanan dəyişdirici açardan ibarət olan) rast gəlmək olar.  

Yuxarıda sadalanan multivarka növlərinin hamısında həm üstün,  həm də nöqsan cəhətlər var:

  • Sadə modelin üstün cəhəti onun möhkəmliyidir, lakin bu modelin xarici görünüşü qəşənq deyil; 
  • Həm JK displeyi, həm də  işıq indikatorları olan modellər dözümli olmur, çünki sensorlu panel vaxt keçdikçə ola bilsin ki, toxunmaya reaksiya verməsin. Yalnız, bu daha çox təsadüfdir, nəyinki qayda.

Multivarka kasanın örtüsündən və onun həcmindən asılı olaraq seçilməlidir

Multivarkada yalnız bir kasa istifadə olunur, həmin kasanın universal xüsusiyyətləri var. Kasa bir bərabərdə qızır, ona qida yapışmır, o istismarda çox rahatdır.

Ən çox yayılan kasalar poladdan və alümindən hazırlanıb, belə kasaların örtüsü teflon yaxud həddindən artıq möhkəm keramika layı ilə örtülür. Tez bışirən multivarkalar isə (skorovarkalar) həddindən artıq möhkəm metal kasalar ilə xarakterizə olunur. 

Teflon ilə örtülən kasa, vaxt keçdikçə, onlara məxsus olan qeyriyanma xüsusiyyətlərini itirir, xüsusilə kasalar ilə səliqəsiz rəftar etdiyi hallarında.

Keramik kasalar təmizləici tozlara daha dözümlüdir. Onlar gigiyena tələblərinə uyğundur, möhkəmdir və xörəyin iylərini canına çəkmir. Yalnız, təəssüf ki, kasa yerə düşsə, keramika örtüyü çat verə bilər.

Vacib olan bir parametr - kasanın həcmidir. Azsaylı ailə üçün 2 litrlik multivarka yarayar, 4 nəfərlik ailəyə isə 5-6 litrlik multivarka lazımdır.

Multivarka gərginlik dərəcəsindən asılı olaraq seçilməlidir - ekspertin məsləhəti

Məlumdur ki, multivarka elektrik plitəsindən 2 dəfə qənaəytlidir.

Bu cihazların sərf olunan gərginlik dərəcəsi 490 kilovatdan başlayaraq 1500 kilovata qədər ola bilər. Demək lazımdır ki, 1500 kilovatı olan multivarkalar çoxsaylı ailələlərdə (10 nəfərdən ibarət) istifadə oluna bilər. Belə cihaz xörəyi tez bir vaxtda hazırlayır.

600-800 kilovatı olan multivarka daha sərfəlidir, çünki elektrik enerjisini çox aparmır, həm də optimal olan bir sürət ilə xörəyi hazırlayır.

Müasir multivarkalar nəyinki qazanı və tavanı, həmçinin parovarkanı, skorovarkanı, çörək peçini, yogurtnisanı, kənd peçini və digərləri əvəz edir. Əlavə olaraq, multiaşpaz funksiyası proqramlarını özbaşına qura bilir.

Yalnız çox bir vaxt haqlı sual yaranır, bu funksiyaların hamısı bizə lazımdır, yoxsa yox?

Elektron qazanın müxtəlif proqramlarından başqa, əlavə funksiyaları da var:

  • taymer, yaxud təxirə salınmış start. Çox rahat bir əlavədir, hansı ki sizə lazım olan bir vaxtda xörəyi hazırlayır. Sadəcə olaraq, hazırlamaq istədiyiniz xörəyin inqrediyentlərini və proqramını seçib, cihazı taymerə qoyursunuz;
  • Avtomatik qızdırma. Xörək hazır olan kimi soyumur, və həmişə isti qalır;
  • Bişirilmə vaxtın başa çatmasının siqnalı sizə xəbər verir ki, artıq naharın, yaxud səhər yeməyin vaxtı çatıb;
  • Səs qidi olan bir funksiya görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün çox faydalıdır. Bu funksiya bütün məlumatları displeydə əks etdirir, xörəyin başlanma və bitirmə vaxtları barədə məlumat verir, və digər funksiyaları yerinə yetirir;
  • İstilikqorunma funksiyası cihazı həddindən artıq qızmadan qoruyur. Misal üçün, su qazanda qurtarıbsa, cihaz avtomatik sönür.

http://www.colady.ru/