Diabetin ilk əlamətləri hansılardır?

Cavab:

İlk əlamət - olduqca bərk susuzluq. Və xüsusilə səhər. Adətən sağlam insan çox içmək istəmir, diabet xəstələri isə, əksinə, çox içmək istəyir. Belə ki, susuzluq səhər tezdən başlayır. Və yemək istəyi olur, xüsusilə şirniyyat, və qadağan olan bütün qidalar. Bir də - yaralar pis sağalır. Yaralar sağalmır, çürüyür, çünki şəkərin səviyyəsi qanda yüksəkdir.
Bir çox digər əlamətlər də var, lakin bunlar əsas əlamətlərdir. 

http://qq.by/